Obrazac za prijavu na obrazovni program Saradnik protetičar/ortotičar (ISPO Kategorija II)

Važna napomena:

Prijava na ovaj program vrši se putem online aplikacije. Prijavite se tako što ćete: 

  1. Popuniti online Obrazac za prijavu (vidi ispod), a potom 
  2. u označeni prostor ispod Obrasca podići (uploadovati) potrebnu dokumentaciju

 

Svi dokumenti koje podižete moraju biti u pdf formatu

Da bi Vaša prijava na obrazovni program bila potpuna, potrebno je da uz uredno popunjen Obrazac za prijavu priložite slijedeću dokumentaciju: 

  1. Diplomu srednje škole (kopiju u pdf formatu, jasno čitljivu!)
  2. Životopis (Curriculum Vitae)* sa tabelarnim prikazom radnog iskustva (u pdf formatu)
  3. Važeći rodni list (kopiju u pdf formatu, jasno čitljivu!) 
  4. Potvrdu od poslodavca o zaposlenju na poslovima izrade ortopedskih pomagala (kopiju u pdf formatu, jasno čitljivu!)

*U izradi životopisa se vodite primjerom dostupnim na linku  ovdje.

Molimo da Obrazac za prijavu popunite u cjelosti i priložite svu navedenu dokumentaciju. Prijavu pošaljite najkasnije do 03. februara 2020. Nepotpune, nepravilno popunjene ili zakašnjele prijave neće se uzeti u obzir.

O rezultatima Vaše prijave na ovaj program bit ćete obaviješteni putem email adrese koju upišete u Obrascu za prijavu. 

Ukoliko imate pitanja ili poteškoća sa popunjavanjem prijave, molimo pošaljite poruku Neli Mujačić na:  nela.mujacic@human-study.org.(po uspješnom završetku edukacije Vaša diploma će biti štampana sa imenom koje upišete ovdje)
(godina)
Potrebna dokumentacija

  1. Diploma srednje škole (kopiju u pdf formatu, jasno čitljivu!)
  2. Životopis (Curriculum Vitae)* sa tabelarnim prikazom radnog iskustva (u pdf formatu)
  3. Važeći rodni list (kopiju u pdf formatu, jasno čitljivu!) 
  4. Potvrdu od poslodavca o zaposlenju na poslovima izrade ortopedskih pomagala (kopiju u pdf formatu, jasno čitljivu!)Potvrda o istinitosti navoda: 

Predajom ove prijave na obrazovni program potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj prijavi, uključujući Obrazac i sve priložene dokumente u potpunosti tačni. Jasno mi je da samom prijavom na ovaj program ne postajem automatski student/ica u ovom programu i da ću to postati samo ukoliko budem primljen/a na program, o čemu ću biti pismeno obaviješten/a. Ako se dokaže da bilo koji od podataka i izjava navedenih u ovoj prijavi nisu tačni, u saglasnosti sam da mi se u tom slučaju oduzme pravo na učešće u ovom edukativnom programu, kao i pravo na diplomu ili bilo kakav certifikat o učešću u ovom programu ili bilo kakva druga vrste kompenzacije za uloženi trud. U slučaju da budem primljen/a u ovaj edukativni program, odričem se bilo kakvih i svih tužbi, potraživanja i aktivnosti koje se tiču mog učešća u ovom edukativnom projektu, a koje bi bile protiv ili oštetile Human Study e.V, te International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), kao i bilo koju drugu organizaciju koja učestvuje u ovom edukativnom projektu, uključujući i njihove službenike, direktora i uposlenike. Nadalje, razumijem da nijedna od gore navedenih organizacija, koje su partneri u ovom projektu, kao ni bilo koja organizacija koja bi kasnije mogla postati partner u ovom projeku, neće diskriminirati ljude na osnovu rase, vjere, boje kože, religije, spola, nacionalne pripadnosti, tjelesnog hendikepa ili bračnog stanja.