Dobrodošli u Human Study e.V.

Human Study e.V. je njemačka neprofitna organizacija sa preko 15 godina iskustva u sprovođenju obrazovnih programa iz oblasti protetike i ortotike (P&O) širom svijeta.

Naši programi su bazirani na blended learning metodologiji učenja, koja predstavlja kombinaciju učenja na daljinu (putem interneta) i praktičnih radionica, što polaznicima naših edukativnih programa omogućava da steknu vrhunska teorijska znanja i usavrše praktične vještine uz minimum putovanja i odsustva sa radnog mjesta. Zahvaljujući ovoj metodologiji učenja, naši studenti nisu prinuđeni da napuste posao i presele se kako bi pohađali nastavu i stekli kvalifikaciju koju žele. Naprotiv, oni ostaju zaposleni i novostečena znanja odmah primjenjuju na svoj svakodnevni rad sa pacijentima.

U našim programima, studenti su obavezni prisustvovati samo određenom broju predavanja i praktičnih radionica, koji se uvijek održavaju na nekoj lokaciji u njihovoj regiji ili državi (lokalna klinika ili radionica). Naša kombinovana metodologija učenja omogućava našim studentima da se usavršavaju profesionalno i u isto vrijeme nastave biti produktivni na radnom mjestu, pružajući usluge pacijentima i zadržavajući redovan prihod.

Pogledajte info brošuru Human Study!

Prednosti našeg programa

Human Study e.V. nudi jedinstveno sveobuhvatno obrazovanje iz protetike i ortotike kroz nastavni program koji je prilagođen osobama zaposlenim u protetičkim i ortotičkim radionicama i klinikama. Naš nastavni program omogućava učesnicima da stečena znanja i vještine odmah primjene u svakodnevnom radu sa pacijentima.
Koriste se savremene nastavne metode i alati učenja na daljinu (putem interneta), kako bi se studentima omogućilo da izvuku najveću dobit iz svakog elementa programa. Sav teorijski sadržaj nastavnog programa studentima se stavlja na raspolaganje putem online edukativne platforme. Neograničeni pristup edukativnoj platformi putem internata omogućava studentu da bira vrijeme učenja. Edukativna platforma omogućava neograničen pristup ne samo tekstualnim sadržajima, već i snimcima video predavanja, edukativnim video i audio zapisima, alatima samotestiranja, alatima komunikacije sa kolegama i predavačima, forumima i mnogim drugim alatima koji studentima pomažu da vrijeme uloženo u učenje bude vrijeme dobro iskorišteno.

Praktična edukacija se sprovodi u vidu intenzivnih praktičnih radionica koje vode iskusni stručnjaci i gdje se radi sa model pacijentima. Studenti na radionicama nisu samo posmatrači nego aktivni učesnici koji praktičnim vježbama usavršavaju svoje vještine rada u proizvodnji protetičkih i ortotičkih pomagala.

 • Studenti mogu učiti u bilo koje vrijeme, kad i gdje im odgovara!
 • Edukativni program pruža odličnu mogućnost kombinovanja sa svakodnevnim poslom!
 • Studenti ostaju u radnom odnosu i nastavljaju ostvarivati redovan prihod!
 • Studenti ostvaruju bolji učinak na radnom mjestu primjenjujući stečena znanja i vještine!

Saradnik protetičar-ortotičar

Već dugi niz godina, Human Study uspješno provodi edukativni program za kvalifikaciju na nivou zvanja Saradnik protetičar-ortotičar (bivša ISPO kategorija 2; za više informacija o novim međunarodnim standardima za edukaciju iz protetike i ortotike posjetite ISPO website). Program je akreditovan od strane International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) od 2010. godine. Kroz 4 generacije studenata sa područja Jugoistočne Evrope uspješno je diplomiralo njih 80 iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U okviru ovih programa ostvarili smo saradnju sa 32 kompanije iz regije.

Program je namijenjen osobito protetičarima i ortotičarima koji već najmanje pet godina rade na poslovima izrade ortopedskih pomagala, ali nisu pohađali adekvatno obrazovanje iz protetike i ortotike i nemaju adekvatno zvanje iz struke. Ovaj program omogućava sticanje obrazovanja i kvalifikacije za rad sa pacijentima, po međunarodnim standardima. Diploma stečena uspješnim završetkom ovog programa priznata je svugdje u svijetu, u skladu sa ISPO normama.

Ovaj program Vam omogućava da steknete:

 • ISPO CERTIFIKAT NA NIVOU SARADNIK PROTETIČAR/ORTOTIČAR (BIVŠA KATEGORIJA II)
 • NAJNOVIJA SAZNANJA IZ P&O PRAKSE I TEHNOLOGIJE
 • ZNANJE I VJEŠTINE IZ SVIH OBLASTI PROTETIKE I ORTOTIKE (CJELOKUPAN STRUČNI PROFIL)
 • POSTANETE RAVNOPRAVAN ČLAN MULTIDISCIPLINARNOG TIMA STRUČNJAKA

Informacije o programu

Program za kvalifikaciju na nivou Saradnik protetičar/ortotičar (bivša Kategorija 2) traje dvije i po godine koje su raspoređene u pet semestara. Na kraju programa, svi polaznici pristupaju sveobuhvatnom praktičnom i teorijskom ispitu.
Nastavni plan i program obuhvata širok spektar oblasti iz oblasti ortotike i protetike, pri čemu je svaki od semestara fokusiran na jednu tematsku cjelinu. U skladu s tim, semestri koji čine ovaj program su:

 • Semestar 1: Protetika donjih ekstremiteta
 • Semestar 2: Ortotika donjih ekstremiteta
 • Semestar 3: Ortotika gornjih ekstremiteta
 • Semestar 4: Protetika gornjih ekstremiteta
 • Semestar 5: Ortotika trupa

Struktura semestra je takva da svaki obuhvata predmete Anatomija, Biomehanika, Patologija i Stručna praksa koji su tematski usko vezani za oblast koja se izučava u tom semestru (npr. u 1. semestru izučava se anatomija donjeg ekstremiteta, dok se u 5. semestru izučava anatomija trupa). Uz ova četiri standardna predmeta, studenti u svakom semestru pohađaju i dodatne predmete iz oblasti protetike i ortotike, koji nisu direktno vezani samo za jednu oblast u struci, kao što su Materijali u protetici i ortotici, Rehabilitacija i invaliditet, Menadžment u ortopedskoj radionici i tako dalje.

Uz ove predmete koji su direktno vezani za struku, dio nastavnog plana i programa čine i predmeti iz opšteg obrazovanja koji se smatraju bitnima za struku, kao što su informacijska tehnologija i profesionalna komunikacija, kao i vježbe iz pripreme i prezentacije jednostavnih istraživačkih radova i studija slučaja, rad u kliničkom timu i još mnogo toga.

Uslovi za upis na program

 • Diploma srednje škole ili ekvivalent
 • Minimalno tri godine iskustva na poslovima izrade ortopedskih pomagala
 • Trenutno zaposlenje u P&O radionici ili klinici (na poslovima izrade ortopedskih pomagala

 

Školarina i uslovi plaćanja

Cijena školarine u ovom edukativnom programu je 2.000,- eura po semestru* + 500,- eura za završni ISPO ispit (kvalifikacioni ispit za ISPO nivo Saradnik protetičar/ortotičar – Cat II).

*Napomena: Studenti (ili firma koja ih sponzoriše) su dužni uz školarinu obezbijediti pacijente sa kojima će raditi za potrebe praktične obuke, kao i materijale i komponente koje su potrebne za praktični rad (u toku semestra i za sve ispite). Za više informacija, kontaktirajte nas.

Program za kvalifikaciju na nivou Saradnik protetičar-ortotičar (bivša ISPO kategorija 2) za područje Jugoistočne Evrope će početi 2. marta 2020. godine.

Rok za slanje prijava je 3. februar 2020. godine.

Kontakt